Biuletyn Informacji Publicznej
Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Sierpcu

      Co to jest?
PODSTAWOWE AKTY PRAWNE


USTAWY - Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej.
(Dz. U. z 2017 r. , poz.  736 z późn. zm.).


- Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o Państwowej Straży Pożarnej.
(Dz. U. z 2017r. ,  poz. 1204 z późn. zm.).

ROZPORZĄDZENIA

- Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 3 lipca 2017 r. w  sprawie szczegółowej organizacji krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego.
(Dz. U.  z 2017 r. , poz. 1319 z późn. zm.).


- Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 4 lipca 1992r. w sprawie zakresu i trybu korzystania z  praw przez kierującego działaniem ratowniczym.
(Dz. U. z 1992 r. Nr 54, poz. 259).


- Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16 września 2008 r. w  sprawie szczegółowych warunków bezpieczeństwa i higieny służby strażaków Państwowej Straży Pożarnej.
(Dz. U. z 2008 r. Nr 180, poz. 1115) .


- Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 15 września 2014 r. w  sprawie zakresu, szczegółowych warunków i trybu włączania jednostek ochrony  przeciwpożarowej do krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego.
(Dz. U. z 2014 r. ,  poz. 1317).


- Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 października 2005r. w  sprawie czynności kontrolno - rozpoznawczych przeprowadzanych przez Państwową Straż Pożarną .
(Dz. U. z 2005 r. Nr 225, poz. 1934 z późn. zm.).


- Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010r. w  sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów.
(Dz.  U. z 2010 r. Nr 109, poz. 719).


- Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 2 grudnia 2015r.  w sprawie uzgadniania projektu budowlanego pod względem ochrony przeciwpożarowej.
(Dz.  U. z 2015 r. , poz. 2117).


- Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 11 sierpnia 2003r. w  sprawie wykroczeń, za które funkcjonariusze pożarnictwa pełniący służbę w Państwowej  Straży Pożarnej są uprawnieni do nakładania grzywien w drodze mandatu karnego, oraz  warunków i sposobu wydawania upoważnień.
(Dz. U. z 2003 r. Nr 156, poz. 1529).

INFORMACJE O DOKUMENCIE
Ilość wyświetleń: 2635
Wprowadzony przez: Dariusz Smoleński
Data opublikowania: 2005-08-30 09:20:58
LISTA POPRZEDNICH WERSJI
Lista poprzednich wersji:
   
Data zmiany Redaktor Opis zmiany
2018-04-16 12:19:12 Dariusz Smoleński
aktualizacja dokumentu
2008-07-17 11:29:37 Dariusz Smoleński
2008-07-17 10:49:31 Dariusz Smoleński
2008-07-17 10:46:15 Dariusz Smoleński
2005-11-21 09:43:13 Dariusz Smoleński