Biuletyn Informacji Publicznej
Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Sierpcu

      Co to jest?
Struktura organizacyjna

W skład Komendy Powiatowej PSP w Sierpcu wchodzą następujące komórki organizacyjne:

1. Wydział operacyjny,
2. Sekcja kontrolno – rozpoznawcza,
3. Sekcja organizacyjno - kadrowa,
4. Samodzielne stanowisko pracy
ds. finansowych,
5. Samodzielne stanowisko pracy ds. kwatermistrzowskich, 
6. Jednostka Ratowniczo – Gaśnicza.

 

Podczas nieobecności Komendanta Powiatowego jego zadania i kompetencje realizuje wyznaczony zastępca.

Zastępca Komendanta Powiatowego realizuje sprawy obronne oraz sprawuje nadzór nad podporządkowanymi mu komórkami organizacyjnymi. Wydziałem kieruje naczelnik wydziału. Sekcją kieruje kierownik sekcji. Jednostką ratowniczo – gaśniczą kieruje Dowódca jednostki przy pomocy Zastępcy Dowódcy jednostki.
Komendant Powiatowy w porozumieniu z Mazowieckim Komendantem Wojewódzkim Państwowej Straży Pożarnej określa etaty dla poszczególnych komórek organizacyjnych Komendy i Jednostki Ratowniczo – Gaśniczej.

Komendant Powiatowy nadzoruje bezpośrednio:
– Samodzielne stanowisko pracy ds. finansowych
– Sekcję organizacyjno - kadrową,
– Sekcję  kontrolno – rozpoznawczą,

Zastępca Komendanta Powiatowego sprawuje nadzór nad:
– Wydziałem operacyjnym,
– Samodzielnym stanowiskiem pracy ds. kwatermistrzowskich,
– Jednostką Ratowniczo – Gaśniczą.

INFORMACJE O DOKUMENCIE
Ilość wyświetleń: 2822
Wprowadzony przez: Dariusz Smoleński
Data opublikowania: 2005-08-29 11:47:05
LISTA POPRZEDNICH WERSJI
Lista poprzednich wersji:
   
Data zmiany Redaktor Opis zmiany
2016-12-23 12:30:06 Dariusz Smoleński
2007-06-27 12:15:29 Dariusz Smoleński
2007-06-27 12:12:37 Dariusz Smoleński