Biuletyn Informacji Publicznej
Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Sierpcu
Szukaj w tym dziale:

Majątek Komendy Powiatowej PSP w Sierpcu stanowi własność Skarbu Państwa i może być przekazywany lub zbywany na zasadach określonych w odrębnych przepisach. Komenda Powiatowa prowadzi gospodarkę finansowo-materiałową według zasad określonych w odrębnych przepisach.
Komenda Powiatowa jest finansowana z budżetu samorządu powiatowego w formie dotacji celowej budżetu państwa.

Majątek Komendy Powiatowej PSP w Sierpcu - stan na 31.12.2018 r.:

 

 

Majątek w użytkowaniu KP PSP 

 

Wartość w złotych 

 

Środki trwałe

 

1 358 278,28

 

Pozostałe środki trwałe

Razem

1 100,00

                              1.359.378,28

Majątek własny

 

Środki trwałe

 

9 943 128,22

 

Pozostałe środki trwałe

 

535898,77

 

Razem

 

10 479 026,99