Biuletyn Informacji Publicznej
Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Sierpcu
Szukaj w tym dziale:

Instrukcja dla osób korzystających z Biuletynu Informacji Publicznej Komendy Powiatowej PSP w Sierpcu.
Biuletyn Informacji Publicznej (w skrócie BIP) to urzędowy publikator teleinformatyczny, składający się z ujednoliconego systemu stron w sieci informatycznej. BIP został stworzony w celu powszechnego udostępniania informacji publicznej .
Ekran, na którym prezentowane są treści zawarte w Biuletynie został podzielony na cztery obszary: nagłówek ekranu, pionowe menu umieszczone z lewej strony ekranu, główne okno ekranu umieszczone z prawej strony menu (obszar informacyjny) oraz stopkę.
W nagłówku znajdują się następujące elementy:

– logo oraz nazwa podmiotu udostępniającego informacje,
– logo BIP oraz adres wskazujący bezpośredni dostęp do strony głównej Biuletynu Informacji Publicznej,
– formularz wyszukiwania (tzw. moduł wyszukujący),
– harmonogram zmian w treściach publikacji określający datę publikacji oraz jej autora, tytuł artykułu, dane redaktora, datę ostatniej modyfikacji z zaznaczeniem osoby dokonującej zmiany,
– statystyka odsłon publikacji obejmująca liczbę wszystkich odsłon dane artykułu, datę publikacji danego artykułu oraz link do tekstu artykułu,
– rejestr spraw, umożliwiający sprawdzenie stanu sprawy.
Pionowe menu umieszczone z lewej strony ekranu zostało podzielone na grupy tematyczne umożliwiające szybkie zlokalizowanie interesującej informacji publicznej.
Główne okno ekranu (obszar informacyjny) umieszczone z prawej strony menu to miejsce wyświetlania informacji publicznych, które zostały zaznaczone w menu z lewej strony ekranu.
Stopka umieszczona w dolnej części ekranu umożliwia kontakt z Komendą Powiatową PSP w Sierpcu za pomocą programu poczty elektronicznej.
W celu łatwego odszukania potrzebnych informacji, po lewej stronie ekranu umieszczone zostało menu podzielone na grupy tematyczne. Wybranie dowolnej pozycji tego menu następuje poprzez jednokrotne kliknięcie lewym klawiszem myszki. Wybrana pozycja menu zostaje wyróżniona pogrubieniem, a odpowiadająca jej informacja pojawia się w głównym oknie, z prawej strony ekranu.
Dodatkowo Biuletyn został wyposażony w moduł przeszukiwania, ułatwiający odnalezienie dowolnego słowa lub frazy w opublikowanych tekstach. W celu dotarcia do dokumentów zawierających szukane słowo, należy wpisać je w pole „Szukaj” umieszczone w górnej części ekranu a następnie kliknąć myszką na znajdujący się po prawej stronie tego pola przycisk „>>” lub wcisnąć klawisz „Enter” na klawiaturze. Rezultaty wyszukiwania są prezentowane w głównym oknie, po prawej stronie ekranu, w postaci listy tytułów dokumentów zawierających poszukiwane słowo lub frazę. Przeglądanie treści wyszukanych dokumentów jest możliwe po kliknięciu na tytuł wybranego dokumentu.
Treść prezentowana na ekranie może zostać wydrukowana na drukarce podłączonej do komputera, na którym przeglądany jest BIP. W celu sporządzenia wydruku wystarczy kliknąć na ikonę drukarki umieszczoną pod prezentowanym tekstem, z prawej strony głównego okna. Po kliknięciu na ikonę drukarki, na ekranie zostanie wyświetlone nowe okno, zawierające tekst przygotowany do druku. W stopce drukowanego tekstu automatycznie zostanie umieszczona data i godzina sporządzenia wydruku.